Vår verksamhet

Flexibel och individanpassad hemtjänst & assistans

– där du bestämmer

Hemtjänstkompaniet

Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest "välrenommerade" privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad.

 

Hemtjänstkompaniets verksamhet har en historik sedan 1998 då verksamheten startade i Danderyd. Idag finns vi även etablerade i Sollentuna och Täby. Vi har haft en stadig tillväxt i nordöstra Stockholm och siktar nu på vidare expansion.

 

Med ett tydligt fokus på våra kunders behov och att i varje situation ge det lilla extra i närhet och engagemang bevarar och vårdar vi vårt goda rykte. Grundat på vår gedigna erfarenhet ger vi inte avkall på våra ambitioner. Vi utvecklar kontinuerligt vår organisation, vår fantastiska personal, allt för att leva upp till våra högt ställda förväntningar.

Kontaktperson

Magnus Ekqvist

magnus.ekqvist@vardomsorgskompaniet.se

www.hemtjanstkompaniet.se

 

 

Vårdkompaniet

Vårdkompaniet är ett bolag med säte i Danderyd. Vi har en organisation med erfarenhet av uthyrning inom vård och omsorg sedan 1998.

 

Kunderna återfinns så väl inom akutsjukvård och äldrevård som primär och hemsjukvård. Sedan 1999 har det även tillhandahållits en beredskapstjänst med sjuksköterskor där tjänsten fokuserats mot äldreboenden i Norra Stockholm. Bolaget har även bedrivit underentreprenad inom Avancerad Hemsjukvård.

 

Sedan hösten 2010 ser vi en stark tillväxt inom vår bemanningsverksamhet. Vi är nu i en fas där vi rekryterar regionchefer till Stockholms området. Målsättningen är att vara en viktig och uppskattad leverantör till våra kunder där kvalitet och kompetens skall göra andra aktörer i vårt segment överflödiga.

 

Kontaktperson

Pär Falk

070 557 07 06

per.falk@vardkompaniet.se

www.vardkompaniet.se

 

 

Assistanskompaniet

Assistanskompaniet arbetar inom området personlig assistans. Vi är ett nära och personligt assistansföretag som kännetecknas av att vi, på våra kunders villkor, ger den bästa service genom att vi har engagerade och drivna medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter på ett professionellt sätt.

 

Personlig assistans hos oss utgår från våra kunders behov och önskemål. Vi arbetar tillsammans med våra kunder i en atmosfär som andas respekt, trygghet och gemensam utveckling. Våra kunder avgör vilken engagemangsnivå de vill ha från oss. Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna. Våra personliga assistenter är lika viktiga för oss som våra kunder.

 

Kontaktperson

Jessica Johansson

076 175 99 08

jessica.johansson@assistanskompaniet.se

www.assistanskompaniet.se

Vård & Omsorgskompaniet (VOK)

Telefon: 08-753 79 50

Besöksadress: Huvudstagatan 22, 171 58 Solna

Postadress: Box 47, 182 12 Danderyd

Facebook facebook.com/Hemtjanstkompaniet

E-post: info@hemtjanstkompaniet.se